Studiebeurzen

 
Privé-onderwijs kan een uitzonderlijk groot belang spelen in je ontwikkeling op het instrument.

Gitaar Training Studio wil de vreugde van muziek maken en kwalitatieve muziek-educatie delen met jong en oud.

Voor gezinnen met lagere inkomens kan een studiebeurs de oplossing bieden om toch toegang te hebben tot deze bron van informatie en begeleiding.

Talent of voorkennis is hierbij geen bepaalde factor! Wat belangrijker is voor ons is jouw innerlijke drive en motivatie om te leren spelen of hogere niveaus te bereiken op het instrument met de juiste coaching.

Ongeacht je achtergrond of huidige situatie maak je kans op een studiebeurs.

 

De mogelijkheid tot een studiebeurs-programma wordt mondeling na contactopname of tijdens de lessen besproken.