Lennart is een leerling die gitaarles volgt in the centrum van Gent Bij Gitaar Training Studio®. Aan de hand van deze mooie live gitaarsolo laat hij zien wat hij reeds leerde tijdens de gitaarlessen: